Kancelaria od roku 2006 świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego i przedsiębiorców indywidualnych).

Wśród klientów Kancelarii znajdują się przedsiębiorstwa z branży administracji publicznej, towarzystwa ubezpieczeń, górniczej, kosmetycznej, sprzedaży sprzętu medycznego, budowlanej, inwestycyjnej, a także instytucje zrzeszające przedsiębiorców oraz rzemieślników w stosownych Cechach Rzemiosł jak i branżowa Szkoła Rzemiosła w Katowicach.

Kancelaria ściśle współpracuje także  od ponad 12 lat z Towarzystwem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej D.A.S. z siedzibą w Warszawie i na rzecz osób w nim ubezpieczonych, prowadząc kompleksowo wszystkie zlecane jej w ramach udzielonej ochrony prawnej sprawy przesądowe jak i sądowe z wymiernym i korzystnym rezultatem dla klientów.  

Dynamiczny rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Kancelarii oraz bardzo częste występowanie przed Sądem powoduje, że na bieżąco świadczymy usługi wzbogaceni o aktualną wiedzę praktyczną  w następujących dziedzinach: 

Kompleksowe Porady Prawne

Prawo Cywilne- (m.in. dochodzenie wszelkiego typu odszkodowań komunikacyjnych jak i osobowych z tytułu OC, AC, medycznych, rękojmia, gwarancja, dobra osobiste i ich naruszenie, służebności, spory sąsiedzkie, kredyty frankowe, roboty budowlane, przygotowanie i analiza umów, wezwań do spełnienia różnego rodzaju świadczeń)

Prawo Pracy- (dochodzenie roszczeń z zakresu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, odprawy, odszkodowania, nadgodzin, dyskryminacji, wypadków przy pracy, czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych- diet, ryczałtów)

Prawo Ubezpieczeń Społecznych-(odwołania od decyzji ZUS i reprezentacja przed Sądem.)

Prawo Wykroczeń-(reprezentacja przed Sądem lub Policją we wszystkich sprawach wykroczeń drogowych, odebrania prawa jazdy, wykroczeń stwierdzonych przez Państwową Inspekcję Pracy lub Prokuraturę w zakresie spraw pracowniczych).

Prawo Geologiczne i Górnicze-(odszkodowania z tytułu szkód górniczych, kosztów zabezpieczeń, kosztów rozbiórki-przeciwko Spółkom Węglowym za wyjątkiem JSW S.A.)

Prawo Gospodarcze- (rejestracja spółek, analiza i przygotowanie umów, reprezentacja przed Sądem, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Skarbowym, obsługa Organów Spółki, windykacja i dochodzenie należności. 

Prawo Rodzinne -zabezpieczenie alimentów, ich podwyższenie lub obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Prawo spadkowe.

 

W ramach świadczonej pomocy Klient Kancelarii może liczyć na:

1. bieżące informacje o stanie swojej sprawy (wszystkie wychodzące z Kancelarii pisma procesowe, wezwania, itp. podlegają akceptacji Klienta, wszystkie przychodzące dokumenty i pisma, wezwania Sądu są do niego skanowane i przesyłane).

2. doradztwo i przygotowanie strategii.

3. bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą Jego sprawę.

4. przygotowanie i opracowanie pozwów, odwołań, pism procesowych, apelacji skarg kasacyjnych.

5. zastępstwo procesowe i stawiennictwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

6. sporządzenie opinii, wezwań, analiz i opinii prawnych.

 

W zakresie świadczonych usług Kancelaria współpracuje z:


  1. Biurem tłumaczy przysięgłych LinguaCity z siedzibą w Katowicach.
  2. Doradcą podatkowym Bartoszem Banachem (nr wpisu 10859) B&B Kancelaria Doradcy Podatkowego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
  3. Rzecznikiem Patentowym Justyną Duda (nr wpisu 3215).
  4. Rzeczoznawcą majątkowy w zakresie wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń Arturem Otrembą.