W związku z dynamicznym rozpowszechnianiem Internetu jako użytecznego medium oferujemy Państwu możliwość uzyskania 
profesjonalnej opinii prawnej drogą elektroniczną. W celu uzyskania opinii proszę wysłać wiadomość e-mail lub skorzystać
z poniższego formularza ze wskazaniem istoty problemu oraz podaniem numeru kontaktowego, względnie preferencji w zakresie osobistego kontaktu z Państwem. Niezwłocznie (nie później niż
w następnym dniu roboczym) skontaktuje się z Państwem pracownik Kancelarii przedstawiając propozycję cenową, uzależnioną od stopnia skomplikowania problemu oraz planowanego nakładu pracy.
W przypadku akceptacji warunków i wpłacie umówionej kwoty na konto kancelarii,  otrzymacie  Państwo w  terminie

2 dni  roboczych  zwrotną wiadomość e-mail wraz z załączoną opinią.