Krzysztof Sopel
Radca prawny


Irena Szczerba

Radca prawny


Milena Tomanek

Asystentka radcy prawnego


Jakub Janiszewski

Aplikant radcowski


 

Krzysztof Sopel radca prawny


 

 

Absolwent dwóch kierunków:

- Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach,

- Międzywydziałowego Studium Dziennikarskiego w Krakowie.

a także:

- W latach 1999 - 2002 uczestnik studiów doktoranckich

na Wydziale Prawa i Administracji UŚ Katowice.

- Po ukończeniu trzyletniej aplikacji radcowskiej od 2004 r.

Radca Prawny wpisany pod nr KT 2259

w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

- kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów

gospodarczych

  (w tym spółek i przedsiębiorców indywidualnych od 2004 r.)

- obsługa osób ubezpieczonych w ramach TUOP D.A.S.

w Warszawie.(od 2008 r.)

- obsługa stowarzyszeń (w zakresie porad) oraz organizacji

rzemieślniczych,

- obsługa podmiotów z zakresu administracji publicznej,

- doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych i mediacji,

Specjalista w zakresie:

- prawa cywilnego

- ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych,

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- prawa gospodarczego

- prawa zamówień publicznych

- prawa górniczego i geologicznego

- prawa administracyjnego

- prawa wykroczeń

Znajomość języków – angielski, rosyjski.