Krzysztof Sopel
Radca prawny


Dawid Wodecki

Radca prawny


Szymon Szczepanek

Asystent radcy prawnego


Adam Klimczak

Asystent radcy prawnego


Agata Kaczmarczyk

Asystentka radcy prawnego


Irena Szczerba

Asystentka radcy prawnegoKrzysztof Sopel radca prawnyAbsolwent dwóch kierunków:

- Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
  w Katowicach,

- Międzywydziałowego Studium Dziennikarskiego w Krakowie.

 

W latach 1999 - 2002 uczestnik studiów doktoranckich na

Wydziale Prawa i Administracji. Po ukończeniu trzyletniej

aplikacji radcowskiej od 2004 r. Radca Prawny wpisany pod

nr KT 2259 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.


Doświadczenie zawodowe:

- kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

  (w tym spółek i przedsiębiorców indywidualnych)

- obsługa stowarzyszeń oraz organizacji rzemieślniczych,

- doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych i mediacji,

- znajomość praktyczna zagadnień związanych z tworzeniem,

- przekształcaniem i likwidacją przedsiębiorstw,

 - czynne uczestnictwo przy pozarządowych organizacjach 
  świadczących pomoc   prawną, tym samym specjalistyczne
  przegotowanie w zakresie obsługi osób  indywidualnych

Specjalista w zakresie:

- prawa cywilnego

- prawa handlowego

- prawa rodzinnego

- prawa pracy

- prawa zamówień publicznych

- prawa górniczego i geologicznego

- prawa administracyjnego

- prawa karnego skarbowego

- prawa wykroczeń

Znajomość języków - angielski